מחירון

כרטיס קפיצה שעה ראשונה מגיל 6 ומעלה ₪45.00
קפיצה שעה שנייה  ₪20.00
כרטיסייה קפיצה (10 כניסות)  ₪360.00
 
קפיצה שעה ראשונה מגיל 3 עד גיל 6 ₪25.00
כרטיס למשחקייה מגיל 0 עד גיל 8 ₪25.00
כרטיס משולב ₪40.00
כרטיסייה משחקייה (10 כניסות) ₪200.00

מוצרים נלווים:
 
חולצה ₪30.00
צמיד ₪5.00
גרביים ₪5.00